CE-markering: machines die voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn

CE-markering: machines die voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn

Veiligheid en duurzaamheid staan bij Venrooy Cable Equipment – vanzelfsprekend – hoog in het vaandel. De machines die wij produceren zijn voorzien van de verplichte CE-markering. Dit garandeert dat ze voldoen aan de fundamentele Europese eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid voor de gebruiker.

Om de CE-markering op machines te mogen zetten, moeten deze voldoen aan de Machinerichtlijn. De markering mag dus niet ‘zomaar’ op een machine worden geplaatst. De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn waarin een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen staan vermeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

De Machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan de gestelde eisen moet worden voldaan. Dit kan een bedrijf dus zelf bepalen. In de loop der jaren is echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld die hiervoor kunnen worden ingezet. Door te voldoen aan deze normen kan eenvoudig worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van de Machinerichtlijn. Deze eisen kunnen worden getoetst aan de hand van een controlelijst.

Wanneer niet wordt voldaan aan de richtlijnen kunnen er sancties worden opgelegd, bijvoorbeeld een boete of zelfs het van de markt laten halen van de machine.

Start de wikkelmachine keuzehulp

Analyse veiligheidsrisico’s

Om aan de Machinerichtlijn te kunnen voldoen, dient er een analyse van de veiligheidsrisico’s te worden gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar risico’s bij gebruik van de machine (en eventueel te verwachten onjuist gebruik), montage, onderhoud, service, transport, et cetera. Er wordt onder andere gekeken naar:

Informatievoorziening

De Machinerichtlijn stelt de producent van de machine verplicht een gebruikershandleiding bij de machine te leveren. In het geval van Venrooy Cable Equipment dient deze Nederlandstalig (en waar nodig ook Engels of Duits) te zijn. Daarnaast zijn begrijpelijke (waarschuwings)aanduidingen op de machine – bij voorkeur middels symbolen of pictogrammen – verplicht en moet ook de CE-markering op de machine zichtbaar zijn. Ook dient de leverancier van de machine een technisch constructiedossier samen te stellen. Dit dossier toont aan dat aan alle eisen van de richtlijn wordt voldaan. Daarnaast moet bij iedere machine een Verklaring van Overeenstemming worden meegeleverd.

Wikkelmachine keuzehulp

Met deze keuzehulp maakt u eenvoudig inzichtelijk wat uw wensen en behoeftes zijn. Wat is bijvoorbeeld het maximale gewicht dat u wilt wikkelen? Wat is de maximale kabeldiameter van de kabels die u gebruikt? En wilt u elektrisch of handmatig haspelen? Met onze keuzehulp zet u alles overzichtelijk op een rijtje en ontvangt u van ons een eerste vrijblijvend advies.

Start de wikkelmachine keuzehulp

Terug naar overzicht