Dit is allemaal nodig om een zware kabeltrek in goede banen te leiden

Dit is allemaal nodig om een zware kabeltrek in goede banen te leiden

Bij grote infrastructuurprojecten – zoals het leggen van zware hoogspanningskabels over een lange afstand – komt er heel wat kijken bij een kabeltrek. Naast een gedegen voorbereiding is ook het gebruik van de juiste equipment van het grootste belang.

In deze blog doorlopen we het complete traject van een zware kabeltrek. Daarmee bieden we inzicht in welke equipment u allemaal nodig hebt om van het trekproces een succesvol project te maken.

Haspelwagen of afwikkelbok

Helemaal aan het begin van het traject staat de haspelwagen of afwikkelbok met daarop de te trekken kabel. Om de kabel in beweging te krijgen is een aandrijving op de wagen of bok onmisbaar.

Treklier

Aan het einde van het traject (of eerder als vanwege de lange afstand meerdere kabeltrekken nodig zijn) staat de kabeltreklier. De lierkabel van staaldraad wordt door het af te leggen traject heen geleid naar de startplek waar de haspelwagen of afwikkelbok staat.

Kabelkous en draaibare wartel

De te trekken kabel wordt voorzien van een kabelkous: een hulpmiddel waarmee de kabel op een stevige manier aan de lierkabel kan worden bevestigd. Tussen de lierkabel en de kabelkous dient een draaibare wartel te worden geplaatst. Deze voorkomt dat er spanning op beide kabels komt te staan en er kabeltorsie optreedt. Een getordeerde kabel zorgt namelijk voor gevaarlijke, ongecontroleerde situaties wanneer deze los wordt gemaakt.

Breek- en vangkabel

Wanneer er geen lier met registratie wordt gebruikt maar er wel restricties zitten aan de maximale trekkracht – om beschadiging en vervorming van de kabel te voorkomen – is het gebruik van breekkabels een goed alternatief. Bij overschrijding van de maximale trekkracht breekt namelijk de breekkabel en wordt de trek afgebroken. De sterkere vangkabel zorgt ervoor dat de lierkabel en de te trekken kabel niet ongecontroleerd wegschieten.

Kabeltransporteurs

Vanwege de lange te overbruggen afstand en de zware kabel dienen bij grote infrastructuurprojecten kabeltransporteurs te worden ingezet. Deze zorgen voor een lichtere kabeltrek, waardoor er minder trekkracht van de kabeltreklier wordt gevraagd en er minder trekkracht op de kop van kabel wordt uitgeoefend.

Hoeveel kabeltransporteurs er nodig zijn en op welke plekken deze worden geplaatst is afhankelijk van de aard van het traject. Voor een soepele start van de kabeltrek is het noodzakelijk de eerste transporteurs kort na de haspelwagen of afwikkelbok te plaatsen. Daarnaast zijn er transporteurs nodig in bij bochten of bij een boring.

Kabelrollen

Om de kabeltrek soepel en lichter te laten verlopen is ook het gebruik van kabelrollen noodzakelijk. Deze voorkomen dat de kabel (over een langere afstand) over de grond sleept en daardoor de trek verzwaart. Ook kunnen zogenaamde hoekkabelrollen worden geplaatst in bochten en hoeken in het traject zodat de kabel op deze plekken zo min mogelijk wrijving ondervindt.

Goede voorbereiding is essentieel

Om een zware kabeltrek succesvol te laten verlopen is het essentieel dat deze goed wordt voorbereid. Het traject dient zorgvuldig in kaart te worden gebracht zodat goed kan worden bepaald hoeveel transporteurs, kabelrollen en hoekkabelrollen nodig zijn en op welke plekken deze moeten worden geplaatst. Voor een zware kabeltrek geldt absoluut: een goede voorbereiding is het halve werk!

Meer informatie over alle benodigde equipment

Wilt u meer weten over alle benodigdheden voor een zware kabeltrek? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Venrooy Cable Equipment. Wij adviseren u graag!\

Neem contact met ons op

Terug naar overzicht