Kabelgeleideboog voor Jan de Nul NV

Kabelgeleideboog voor Jan de Nul NV

Aan Jan de Nul NV uit België leverden wij een kabelgeleideboog. Deze zal worden ingezet bij het aanland brengen van een hoogspanningskabel. Deze HS kabel komt vanaf het windmolenpark, waarmee C-Power in 2008 is gestart. Dit park wordt gebouwd op de Thorntonbank, dit is een zandbank in de Noordzee voor de kust van zowel België als Nederland, ten westen van de monding van de Westerschelde. De hoogspanningskabel moet voor de kust van Zeebrugge aan land gebracht worden. De kabelgeleideboog is specifiek ontworpen als hijswerktuig voor het veilig van de grond tillen van de 245 kV hoogspanningskabel. Geschikt voor een maximale diameter van circa Ø 256mm en een maximale toelaatbare nuttige last waarmee het product mag worden belast of mee mag worden gehesen van 2500 kg.

Voor het werken met de kabel is het noodzakelijk om deze vrij van de grond te leggen middels zogenaamde “kabelrollen”. De kabelgeleideboog is een hulpmiddel om, middels een kraan of graafmachine, ruimte onder de kabel te creëren, zodat de kabelrollen geplaatst kunnen worden. Deze boog is een plaatwerkframe met versterkt hijsoog en voorzien van schotten, waartussen assen met kunststof diaboolrollen zitten en schept de kabel. Bij de ontwikkeling van het product is het idee door Venrooy Cable Equipment uitgewerkt in een ontwerp. Dit ontwerp is vervolgens met behulp van FEA (Finite Element Analysis) doorberekend op sterkte en de belastbaarheid en stabiliteit van de constructie in kaart gebracht. Het hijsgereedschap is ontworpen en gebouwd volgens de Europese Norm NEN-EN 13155. (losse in de kraan hangende hijsgereedschappen). Vervolgens is het hijsmiddel beproefd en onderzocht door een bevoegd persoon volgens de EKH-Werkvoorschriften, met een proefbelasting van 50 kN. Ons productiebedrijf is NEN-EN-ISO 3834-2 gecertificeerd water voor zorgt dat laswerkzaamheden uitgevoerd worden volgens opgestelde kwaliteitsprocedures.

Nadat de HVkabel met behulp van de door Venrooy Cable Equipment geproduceerde kabelgeleideboog aan land is gebracht zullen de windmolens eind 2013 aan 600.000 huishoudens stroom gaan leveren.

Terug naar overzicht