Verwerkingsdoeleinden

Venrooy bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer waar o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame onder vallen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken wij enkele persoonlijke gegevens van u. Deze zijn door u zelf aangeleverd door bijvoorbeeld de aanvraag van een offerte en of het plaatsen van een order. Betreffende het privacy beleid willen wij u inzicht geven hoe er binnen Venrooy bv wordt omgegaan met deze informatie.

Uw persoonlijke gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt: 

  • Het verzenden van een door u aangevraagde offerte
  • Het verzenden van informatie omtrent een aanvraag van u 
  • Het verzenden van orderbevestigingen
  • Het verzenden van facturen
  • Het verzenden van prijslijsten
  • Het verzenden van nieuwsbrieven

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen de volgende informatie bevatten: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, KvK nummer, BTW nummer en IBAN.

Binnen Venrooy bv zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Dit houdt in beveiliging van ons computersysteem en pand.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Venrooy bv verbonden zijn of met enige andere partner van Venrooy bv (bijvoorbeeld voor het versturen en verwerken van e-mailings of postmailings).

Venrooy bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens af aan andere partijen waarvoor wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zolang wettelijk is bepaald.

Recht van inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Venrooy bv.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Hoe we cookies gebruiken

Meer informatie over onze cookie policy vindt u hier.

Links naar andere sites

Deze website bevat mogelijk links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Venrooy bv. Venrooy bv is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Google Analytics

Venrooy bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Venrooy bv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Venrooy bv gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Venrooy bv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Venrooy bv heeft hier geen invloed op. Venrooy bv heeft Google geen toestemming gegeven om via Venrooy bv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten

U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen: Venrooy bv, De Hork 35, 5431 NS Cuijk, tel. 31 (0) 485 33 60 33 of via info@venrooy.com