Veilige werkomstandigheden is een belangrijk goed. Om die reden wordt de wet- en regelgeving ieder jaar waar nodig aangescherpt of aangepast. Het kan dus voorkomen dat de veiligheidsnormering van uw Venrooy-machine door de tijd wordt ingehaald.

Gecertificeerd
Zet u in op maximale veiligheid van uw medewerkers? Dan kunt u via Venrooy een veiligheidsinspectie aanvragen. In samenwerking met een onafhankelijke, gecertificeerde partner onderwerpen wij uw Venrooy-machine aan een uitgebreide keuring en koppelen we de bevindingen terug in een risico-inventarisatie.

Snel schakelen
Omdat Venrooy op deze manier heel snel kan schakelen indien nodig, kunnen we ook direct laten weten wat er nodig is om aan de huidige richtlijnen te voldoen en welke kosten daarbij komen kijken.

Neem contact op met Venrooy
Voorkom onveilige werkomstandigheden, machines die door de inspectie worden stilgelegd of torenhoge boetes. Neem contact op met Venrooy en bespreek de mogelijkheden.

Contact