Aan welke richtlijnen moeten kabeltreklieren voldoen?

Aan welke richtlijnen moeten kabeltreklieren voldoen?

Uiteraard is de veiligheid van u en uw medewerkers bij het gebruik van een kabeltreklier van het grootste belang. Daarom voldoen alle lieren in het assortiment van Venrooy Cable Equipment vanzelfsprekend aan alle richtlijnen. De kabeltreklieren voldoen aan Machinerichtlijn en zijn ze voorzien van een CE-markering.

Download de kabeltreklier productcatalogus

CE-markering 

Voor installaties en machines die elektrisch of middels een verbrandingsmotor worden aangedreven is binnen Europa een CE-markering verplicht. CE staat voor Conformité Européenne: vrij vertaald betekent dit ‘in overeenstemming met de Europese wetgeving’. Deze markering geeft dus aan dat het product voldoet aan de regelgeving die is vastgesteld binnen de Europese Economische Ruimte (hieronder valt de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De CE-markering is echter geen keurmerk. Blijkt een installatie of machine niet te voldoen aan de Europese richtlijnen, maar is het wel voorzien van een CE-markering, dan is er sprake van een economisch delict.

Veiligheidsnormen

Alle kabeltreklieren in het assortiment van Venrooy Cable Equipment voldoen aan de normen van de CE-markering en de hiermee samenhangende Machinerichtlijn. Zo voldoet de verbrandingsmotor aan de emissienormen en zijn draaiende delen van de lier afgeschermd wanneer de lier boven een in de richtlijnen vastgestelde treksnelheid kan draaien. Ook zijn de elektrisch aangedreven lieren voorzien van een noodstop.

Om de stabiliteit van de lieren te waarborgen tijdens het trekproces, zijn de mobiele lieren voorzien van stempels en hebben de stationaire kabeltreklieren ‘ogen’ in het frame waardoor de lier met pinnen kan worden vastgezet in de grond.

De mobiele kabeltreklieren voldoen vanzelfsprekend aan de eisen van de wegenverkeerswet (zoals de juiste verlichting en het juiste remsysteem) zodat deze veilig de weg op kunnen.

Handleiding

Volgens de CE-richtlijnen is een goede en heldere gebruiksaanwijzing verplicht. Deze handleiding dient te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Machinerichtlijn. Zo bevat deze alle verplichte inhoud en duidelijke instructies voor het gebruik van in dit geval de kabeltreklier. Ook dient de gebruiksaanwijzing beschikbaar te zijn in de taal van het land waar de lier aan wordt geleverd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om de veiligheid van u en uw medewerkers verder te vergroten is het gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) geen overbodige luxe. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van handschoenen om verwondingen door materialen als staaldraad te voorkomen. Ook het dragen van een veiligheidsbril, -helm en -schoenen is een dringend advies. Daarnaast is het uiteraard van het grootste belang om ook veilig te handelen tijdens het trekproces. Stap bijvoorbeeld niet over een kabel heen tijdens het trekproces en zorg dat omstanders op afstand blijven.

Bent u benieuwd hoe dit proces in zijn werk gaat?

Bekijk in onze animatievideo hoe een kabeltreklier werkt, welke soorten kabeltreklieren er zijn en welke liertoebehoren zoals kabelkousen, kabelachten, breekkabels, draaibare wartels en kabelrollen nog meer in ons assortiment zitten.

Meer informatie over de veiligheidsrichtlijnen van een kabeltreklier?

Wilt u meer weten over het veilig werken met een kabeltreklier? Neem dan gerust vrijblijvend contact  op met Venrooy Cable Equipment. Wij adviseren u graag!

Vraag een offerte aanDownload de kabeltreklier productcatalogus

Terug naar overzicht