De veiligheid en regelgeving van wikkelmachines

wikkelmachine vroeger

Waarom is de veiligheid bij wikkelmachines zo belangrijk en hoe zorgt Venrooy Cable Equipment ervoor dat hun wikkelmachines veilig zijn en voldoen aan de regelgeving? De veiligheid van uw wikkelmachine mag nooit voor lief genomen worden. Vaak gebeuren er ongelukken, omdat de machine niet veilig is afgeschermd voor de gebruiker of omdat er geen rekening gehouden wordt met de regelgeving. In dit blog vertellen we u alles over de veiligheid en de regelgeving rondom deze wikkelmachines.

Hoe waarborg je de veiligheid van de wikkelmachine?

Een wikkelmachine wordt gebruikt om kabels en draden tot een ring te wikkelen. Als de machine niet goed ontworpen is of niet op de juiste manier wordt gebruikt kan dat gevaarlijk zijn. Als de veiligheid niet wordt gewaarborgd zijn er verschillende risico’s waar men rekening mee moet houden. Denk hierbij aan letsel door bewegende delen of vallende objecten, ook is er val gevaar en kans op beknelling.

 

De regelgeving rondom wikkelmachines

Er zijn verschillende instanties die de regelgeving handhaven. Deze instanties hebben richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat wikkelmachines veilig zijn voor gebruik. In Europa worden wikkelmachines onder andere beoordeeld volgens de Europese Machinerichtlijn. Deze instantie schrijft voor dat machines moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen voordat ze op de markt worden gebracht. Voor de fabrikanten betekent dit dat zij moeten aantonen dat hun wikkelmachines veilig zijn. Zij kunnen dit aantonen door middel van een risicobeoordeling die moet voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Een aantal onderdelen van deze eisen zijn het gebruik van de juiste bediening, en afschermingen om te voorkomen dat werknemers in contact komen met bewegende delen.

 

Toezicht op de regelgeving

Naast dat er instanties zijn die fabrikanten beoordelen op de veiligheid zijn er ook instanties die weer toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. In Nederland is de Inspectie SZW verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Arbowet. De Arbowet bevat voorschriften voor veilig werken met machines. De inspectie van de Arbowet controleert of machines voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en of werknemers voldoende zijn geïnformeerd en getraind om veilig met de machines te werken. Zo is er bijvoorbeeld een wet van draaiende delen. Machines gemaakt na 1995 of later hebben de Arbowet en de warenwet en het warenwetbesluit machine van toepassing. Zij moesten geleverd zijn met een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, een EG-verklaring van overeenstemming en een CE-markering.

 

Hoe handhaaft Venrooy de veiligheid van de wikkelmachines?

Venrooy Cable Equipment is op de hoogte van het belang van de veiligheid bij het ontwerpen en bouwen van hun wikkelmachines. Bij Venrooy hebben we dan ook verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de machines veilig zijn voor het gebruik. De machines van Venrooy worden ontworpen met noodstoppen en afschermingen om te voorkomen dat werknemers in contact komen met bewegende delen. Daarnaast worden de wikkelmachines van Venrooy afgeleverd met een uitgebreide gebruiksaanwijzing om werknemers te informeren over hoe ze veilig kunnen werken met de wikkelmachine.

Venrooy heeft ook een kwaliteitssysteem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de wikkelmachines voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en andere relevante voorschriften. Dit kwaliteitssysteem bevat ook een risicobeoordeling en een testprogramma om de veiligheid en betrouwbaarheid van de wikkelmachines te waarborgen.

 wikkelmachine nieuw

Voor Venrooy Cable Equipment is het ook heel belangrijk om nauw contact te onderhouden met de Inspectie SZW om ervoor te zorgen dat de machines voldoen aan de regelgeving en om op de hoogte te blijven als er wijzigingen plaatsvinden in de wet.

 

Heb je vragen over de veiligheid van de wikkelmachines van Venrooy?

Neem contact op