Zo draagt Venrooy Cable Equipment bij aan de energietransitie

Zo draagt Venrooy Cable Equipment bij aan de energietransitie
Groene energie heeft de toekomst. Die overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen – zoals zonne- en windenergie – noemen we de energietransitie. Die transitie heeft de komende decennia nog heel wat voeten in aarde. Letterlijk. Ook Venrooy Cable Equipment draagt hier een steentje aan bij. Om de energietransitie te realiseren moet nú de schop de grond in en tot 2050 nog zo’n 60.000 tot 80.000 kilometer kabel voor groene elektriciteit worden gelegd. Dat betekent in de praktijk dat in Nederland hiervoor één op de drie straten moet worden opgebroken. Een flinke klus dus. Start de haspelwagen keuzehulp

Verzwaren van het elektriciteitsnet

Steeds meer huishoudens gaan de komende jaren elektrisch verwarmen, elektrisch koken en elektrisch rijden. Ook wekken ze steeds vaker hun eigen energie op middels zonnepanelen op het dak. Die overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie betekent dat het elektriciteitsnet fors moet worden verzwaard. De huidige nieuwbouwwijken hebben al een netwerk met een viervoudige capaciteit ten opzichte van vroeger, maar ook in de rest van Nederland zullen de bestaande netten moeten worden verzwaard.

Meters maken

Er moeten dus letterlijk flink wat meters worden gemaakt om straks alle groene energie te kunnen transporteren naar alle Nederlandse huishoudens en ook van en naar de tijdelijke opslagcapaciteit, die hard nodig is om ook de wintermaanden te kunnen overbruggen. Het leggen van duizenden kilometers kabel is een klus die vanzelfsprekend zo snel en efficiënt moet worden uitgevoerd om de overlast van opgebroken straten in de wijken te beperken en de kosten zo laag mogelijk te houden. Bekijk de haspelwagen productcatalogus

Kabels transporteren en afwikkelen

En daar wordt dan ook de bijdrage van Venrooy aan de energietransitie duidelijk. Het inzetten van onze haspelwagens zorgt er namelijk voor dat al die kilometers zware kabel op de gewenste plek terecht komen én snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld zodat de sleuven zo snel mogelijk weer dicht kunnen. Dit zorgt voor een besparing in tijd en arbeidskracht. En dat kunnen we bij zo’n omvangrijk project van nationaal belang natuurlijk goed gebruiken!

Meer informatie over haspelwagens

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de haspelwagens van Venrooy Cable Equipment? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op! Neem contact met ons op